Identiteit

Nieuwe of Friese identiteit

Dit thema gaat over zowel oude, als nieuwe (migratie)stromingen in Friesland. Denk aan geboren en getogen Friezen of nieuwkomers. Welke verhalen hebben zij te vertellen en wat weten we over hun geschiedenis? Als het gaat om identiteit kunnen we nog veel van elkaar leren.