Erik Betten

Historicus, Dronrijp

Over het karakter van de Friezen

We groeien allemaal op met gemeenschappelijke regels rondom identiteit. In een dorp, stad, met een familie of binnen een vriendengroep. Overal gelden bepaalde gedragsnormen. Zo verwachten mensen bijvoorbeeld van Friezen dat ze zich nuchter opstellen.

Erik Betten is journalist en historicus. Als inwoner van Friesland vallen hem bijzondere dingen op. Het interesseert hem zo erg dat hij er een boek over schrijft. In 2013 publiceert hij ‘De Fries Op zoek naar de Friese Identiteit’. Hierin spelen de verhalen uit de geschiedenis een grote rol.

In deze podcast vertelt Erik over de identiteit van de Friezen en waar deze vandaan komt.