Vergrijzing

Door de vergrijzing neemt het aandeel ouderen in de bevolking toe. Dit heeft invloed op verschillende onderdelen in onze samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de zorg, de arbeidsmarkt en woningen. Wat kunnen we doen om hiermee om te gaan? En wat voor invloed heeft dit op de lange termijn op Friesland?