Taal

Door middel van taal kunnen we onszelf verstaanbaar maken, lezen we mooie boeken en schrijven we verhalen. Door dezelfde taal te spreken begrijpen we elkaar. Wat zijn de trends in Friesland op het gebied van taal? Hoe komt het bijvoorbeeld dat de laaggeletterdheid toeneemt? Welke dialecten bestaan er in de regio en hoe blijven deze bestaan?