Migratie

Zowel mensen als dieren verplaatsen zich regelmatig van de ene plek naar de andere. We migreren bijvoorbeeld om ergens anders te gaan werken of wonen. Of we gaan op zoek zijn naar meer ruimte of een groenere omgeving. Welke migratiestromen zijn er in Friesland? En waarom is de aantrekkingskracht naar een andere plek zo groot?