Akkie Lindeboom-Jager

Vrouwen van Nu, Rottevalle

De eerste vrouwelijke voetbalscheidsrechter van Friesland

Als jong kind leert Akkie om te doen wat ze leuk vindt. Deze instelling maakt dat ze in 1963 de eerste vrouwelijke voetbalscheidsrechter van Friesland wordt. Vanaf dat moment denkt Akkie in mogelijkheden.

Inmiddels is ze al meer dan vijftig jaar aangesloten bij Vrouwen van Nu. Deze organisatie is opgezet om vrouwen in hun kracht te zetten. Volgens Akkie mogen vrouwen elkaar wel wat meer steunen. Om verandering in gang te zetten moeten we elkaar wat gunnen.

Luister de podcast en ontdek hoe Akkie zich inzet voor emancipatie. Wat is het verschil tussen toen en nu?

Bekijk de mini-documentaire