Skip to ContentSkip to Navigation

Oerboeren in de Friese Wouden.

event photo

Meer dan tienduizend jaar geleden woonde er al mensen in het Friese woudengebied. Ze jaagden op het wild en verzamelden noten en wortels. In de loop van honderden jaren ontwikkelden ze zich tot de eerste oer boeren die vee hielden en gewassen verbouwden op de hoge leemruggen van de Friese Wouden die hun oorsprong vinden in de ijstijden. Nog altijd zijn in het unieke coulisselandschap van de Friese Wouden de sporen van die oerboeren terug te vinden. Als je wilt neem ik je mee naar een prachtige pingoruïne in mijn gebied en vertel ik wat over die oerboeren die hier ooit in dit prachtige landschap woonden.

Talen
Nederlands, Fries
Reageert
Binnen twee dagen

Meer over jan

profile photo

jan -- Kloosterman

Amateur archeoloog en initiatiefnemer IJstijdenmuseum Buitenpost, Columnist, bestuurder en organisator. De Noordelijke Friese Wouden zijn mijn werkterrein en heb veel kennis van natuur en cultuur van de noordelijke friese wouden. Geef lezingen en...

Bekijk profiel
Sluiten