Skip to ContentSkip to Navigation

Zonder Lodewijk de 14e bestond het huidige Drachten niet. Lolke Schurer legt dit uit.

event photo

Voor Drachten waren de veenontginningen en de Drachtstervaart vroeger van groot belang. Veel van de oude gebouwen uit het verleden zijn verdwenen. Drachten ontwikkelde zich als een moderne industriële stad waar behoud van historische gebouwen wel eens te weinig aandacht kreeg. Wel is er veel oud beeldmateriaal bewaard gebleven.
In de entree van de bibliotheek staat een elektronische verhalentafel waarop te zien is hoe Drachten zich in de loop van de eeuwen heeft ontwikkeld. Aan de hand van beeldmateriaal legt Lolke uit welke ontwikkeling Drachten heeft doorgemaakt.
Aan het eind van de uitleg wandelen we naar het carillon van Drachten. Eens de plek waar de hoofdbrug van Drachten was. Het begin van de stedelijke ontwikkeling.

Languages
German, English, Frisian, Dutch
Responds
Within one week
Google translate
Location
Drachten
Date
Negotiable
Rated
-

More about Lolke Jan

profile photo

Lolke Jan Schurer

Lolke Schurer is bestuurslid van de Smelnes Erfskip. ( historische stichting) en is een getogen Drachtster. Zijn interessegebied is o.a. de historische ontwikkeling van Smallingerland. Daarnaast weet hij ook veel van allerlei toeristische activit...

VIew profile
Sluiten